เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VFD34

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

เม.ย. - ก.ย. 67

จำนวนพีเรียด

18

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’

อาณาจักรบนยอดเขาสูง จุดถ่ายรูปยอดฮิต!! สะพานมือทองคำ

เมืองดานัง ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง สวนเอเปค โบสถ์สีชมพู

หาดหมีเค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก คาเฟ่ Sơn Trà Marina

เมืองมรดกโลกฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน

ชมการแสดง หมุนกระด้ง ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

พักหรู 4 ดาว ดานัง 3 คืน  อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ 1 วันเต็ม !!

พิเศษ!! ชมโชว์สุดอลังการ Charming Show

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง FD636 DMK-DAD 09.45-11.30 - วัดหลินอึ๋ง - คาเฟ่ Sơn Trà Marina – ร้านสมุนไพร - หาดทะเลหมีเค
โรงแรม
Greenery Danang Hotel 4* / Roliva Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านผ้าไหม - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานมือทองคำ สวนสไตล์ฝรั่งเศส – อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ – เมืองดานัง- ร้านหยก
โรงแรม
Greenery Danang Hotel 4* / Roliva Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – เมืองมรดกโลกฮอยอัน - เมืองดานัง – ชมโชว์ Charming Show
โรงแรม
Greenery Danang Hotel 4* / Roliva Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านกาแฟ Palm Beach – สวนเอเปค – Vincom Plaza - ร้านเยี่อไผ่ - สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง FD639 DAD-DMK 18.10-19.55
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
4 - 7 เม.ย. 67

11,888.-

11,888.-

19 - 22 เม.ย. 67

11,888.-

11,888.-

9 - 12 พ.ค. 67

11,888.-

11,888.-

10 - 13 พ.ค. 67

11,888.-

11,888.-

16 - 19 พ.ค. 67

11,888.-

11,888.-

17 - 20 พ.ค. 67

11,888.-

11,888.-

6 - 9 มิ.ย. 67

10,888.-

10,888.-

13 - 16 มิ.ย. 67

10,888.-

10,888.-

20 - 23 มิ.ย. 67

10,888.-

10,888.-

27 - 30 มิ.ย. 67

10,888.-

10,888.-

4 - 7 ก.ค. 67

9,888.-

9,888.-

11 - 14 ก.ค. 67

9,888.-

9,888.-

1 - 4 ส.ค. 67

9,888.-

9,888.-

22 - 25 ส.ค. 67

9,888.-

9,888.-

5 - 8 ก.ย. 67

9,888.-

9,888.-

12 - 15 ก.ย. 67

9,888.-

9,888.-

19 - 22 ก.ย. 67

9,888.-

9,888.-

26 - 29 ก.ย. 67

9,888.-

9,888.-

รูปภาพ