Haven ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน

Haven ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VFD37

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม

ช่วงเดือน

เม.ย. - ส.ค. 67

จำนวนพีเรียด

13

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

นั่งรถไฟวินเทจและกระเช้าไฟฟ้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน

 

เยี่ยมชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต โบสถ์หิน วัดเฉินก๊วก

เช็คอิน Mega Grand World สุสานลุงโฮ  Moana Café

ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย ตลาดไนท์ซาปา

พักซาปา 2 คืน  ฮานอย 1 คืน

เต็มอิ่ม ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD) 

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON 7 kg

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองลาวไก - ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา - โบสถ์หินแห่งเมืองซาปา – ถนนคนเดินซาปา FD642 DMK-HAN 06.40-08.30
โรงแรม
Lacasa Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

นั่งรถไฟฟ้าวินเทจ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan - เขาฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่
โรงแรม
Lacasa Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองฮานอย – ร้านเยื่อไผ่ – สุสานโฮจิมินห์(ด้านนอก)
โรงแรม
Moon View Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Mega Grand World - ร้าน OTOP – วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบคืนดาบ - อิสระช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานดอนเมือง FD645 HAN-DMK 20.50-22.40
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
4 - 7 เม.ย. 67

16,888.-

16,888.-

14 - 17 เม.ย. 67

16,888.-

16,888.-

18 - 21 เม.ย. 67

16,888.-

16,888.-

19 - 22 เม.ย. 67

15,888.-

15,888.-

10 - 13 พ.ค. 67

15,888.-

15,888.-

17 - 20 พ.ค. 67

15,888.-

15,888.-

31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 67

16,888.-

16,888.-

14 - 17 มิ.ย. 67

15,888.-

15,888.-

21 - 24 มิ.ย. 67

15,888.-

15,888.-

28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67

14,888.-

14,888.-

12 - 15 ก.ค. 67

15,888.-

15,888.-

2 - 5 ส.ค. 67

14,888.-

14,888.-

23 - 26 ส.ค. 67

14,888.-

14,888.-

รูปภาพ