Romantic Time ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

Romantic Time ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VFD43

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

พ.ย. - มี.ค. 68

จำนวนพีเรียด

13

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

VFD43 Romantic Time ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

นั่งกระเช้าสู่... บานาฮิลล์ โซนใหม่ Eclipse Square ร้าน POP MART

ล่องเรือกระด้งชมหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองเก่าฮอยอัน วัดหลินอึ๋ง

Wonder Park สวนเอเปค สะพานมังกร โบสถ์สีชมพู 

คาเฟ่ Sơn Trà Marina ช้อปปิ้ง Vincom Plaza

 

พิเศษ! พักหรู 4 ดาว ดานัง 2 คืน / โรงแรมบรรยากาศยุโรป Mercure Bana Hills 1 คืน !!

พิเศษ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA(FD) 

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg./CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง VFD636 DMK-DAD 10.30-12.10 - เมืองดานัง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานมือทองคำ - สวนสไตล์ฝรั่งเศส – อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์
โรงแรม
Mercure Danang French Village Bana Hills 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ – เมืองดานัง - ร้านหยก –วัดหลินอึ๋ง - คาเฟ่ Sơn Trà Marina (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) - หาดหมีเค
โรงแรม
Nagila Boutique Danang / Hadana Boutique / Sea Garden Danang 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองมรดกโลกฮอยอัน -ร้านผ้าไหม หรือ ร้านเยื่อไผ่ – เมืองดานัง - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร
โรงแรม
Nagila Boutique Danang / Hadana Boutique / Sea Garden Danang 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สวนมหัศจรรย์ Golden Bay - สวน Apec – ร้านกาแฟ – Vincom Plaza - โบสถ์สีชมพู - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง VFD639 DAD-DMK 18.50-20.35
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 67

14,888.-

14,888.-

13 พ.ย. - 16 ธ.ค. 67

15,888.-

15,888.-

9 - 12 ม.ค. 68

13,888.-

13,888.-

17 - 20 ม.ค. 68

14,888.-

14,888.-

6 - 9 ก.พ. 68

14,888.-

14,888.-

13 - 16 ก.พ. 68

15,888.-

15,888.-

21 - 24 ก.พ. 68

14,888.-

14,888.-

27 ก.พ. - 2 มี.ค. 68

14,888.-

14,888.-

6 - 9 มี.ค. 68

14,888.-

14,888.-

7 - 10 มี.ค. 68

14,888.-

14,888.-

14 - 17 มี.ค. 68

14,888.-

14,888.-

21 - 24 มี.ค. 68

14,888.-

14,888.-

28 - 31 มี.ค. 68

14,888.-

14,888.-

รูปภาพ