Good Vibes ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

Good Vibes ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VFD44

Pic

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

พ.ย. - ธ.ค. 67

จำนวนพีเรียด

27

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

VFD44 Good Vibes ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน

นั่งกระเช้าสู่... บานาฮิลล์ เช็คอินโซนใหม่ Eclipse Square ร้าน POP MART

เมืองเก่าฮอยอัน ล่องเรือกระด้งชมหมู่บ้านกั๊มทาน วัดหลินอึ๋ง 

สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร โบสถ์สีชมพู คาเฟ่ Sơn Trà Marina 

พิเศษ! พัก 4 ดาว ดานัง 2 คืน

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD) 

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg./CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง VFD63 DMK-DAD 07.15-09.05 – เมืองดานัง - สวนเอเปค - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - ดานัง – ร้านกาแฟ
โรงแรม
Roliva Hotel / Greenery Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานมือทองคำ - สวนสไตล์ฝรั่งเศส – อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ – เมืองดานัง - ร้านหยก - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร
โรงแรม
Roliva Hotel / Greenery Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดหลินอึ๋ง - คาเฟ่ Sơn Trà Marina (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) - ร้านเยื่อไผ่ - โบสถ์สีชมพู - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง VFD639 DAD-DMK 18.50-20.35
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
3 - 5 พ.ย. 67

9,888.-

9,888.-

7 - 9 พ.ย. 67

9,888.-

9,888.-

16 - 18 พ.ย. 67

11,888.-

11,888.-

21 - 23 พ.ย. 67

11,888.-

11,888.-

28 - 30 พ.ย. 67

11,888.-

11,888.-

10 - 12 ม.ค. 68

11,888.-

11,888.-

11 - 13 ม.ค. 68

11,888.-

11,888.-

12 - 14 ม.ค. 68

11,888.-

11,888.-

18 - 20 ม.ค. 68

11,888.-

11,888.-

23 - 25 ม.ค. 68

11,888.-

11,888.-

7 - 9 ก.พ. 68

11,888.-

11,888.-

9 - 11 ก.พ. 68

11,888.-

11,888.-

16 - 18 ก.พ. 68

9,888.-

9,888.-

22 - 24 ก.พ. 68

10,888.-

10,888.-

27 ก.พ. - 1 มี.ค. 68

11,888.-

11,888.-

1 - 3 มี.ค. 68

11,888.-

11,888.-

7 - 9 มี.ค. 68

11,888.-

11,888.-

8 - 10 มี.ค. 68

11,888.-

11,888.-

13 - 15 มี.ค. 68

11,888.-

11,888.-

15 - 17 มี.ค. 68

11,888.-

11,888.-

20 - 22 มี.ค. 68

11,888.-

11,888.-

21 - 23 มี.ค. 68

11,888.-

11,888.-

22 - 24 มี.ค. 68

11,888.-

11,888.-

27 - 29 มี.ค. 68

11,888.-

11,888.-

28 - 30 มี.ค. 68

11,888.-

11,888.-

29 - 31 มี.ค. 68

11,888.-

11,888.-

30 มี.ค. - 1 เม.ย. 68

11,888.-

11,888.-

รูปภาพ