หน้าหลัก ท่องเที่ยวต่างประเทศ สุเหร่าโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
blog-img
ท่องเที่ยวต่างประเทศ

สุเหร่าโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

พี่บอนด์พาเที่ยว...!!
ไปรู้จักกับ "สุเหร่าโซเฟีย"  (Hagia Sophia) 

ก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ ซึ่งมีความสวยงามอลังการ ตั้งอยู่ในกรุงคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) 
หรือปัจจุบัน คือ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 

 

เดิมสุเหร่าเซนต์โซเฟียแห่งนี้เคยเป็นโบสถ์ของ ศาสนาคริสต์มาก่อนกว่า 900 ปี เป็นงานสถาปัตยกรรม
แบบไบแซนไทน์ คือมีลักษณะแบบผสมผสาน ระหว่าง ศิลปวัฒนธรรมกรีก โรมัน และเปอร์เซีย

 

 

 

จุดเด่นคือ โดมขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก !! ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำหนักของอาคาร
ลงสู่พื้นแทนการใช้เสาค้ำยัน เป็นการออกแบบที่ถือว่า มีเทคนิคที่ล้ำหน้ามากในยุคนั้น และนี่เป็นเหตุผลนึง
ที่ทำให้โบสถ์เซนต์โซเฟียแห่งนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็น  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
ด้านในวิหารถูกประดับด้วยโมเสก ที่ทำจากกระจก ทองคำ เงิน แก้ว หิน และดินเผา ที่มีสีสันสดใส

 

 

 

เวลาต่อมา สุเหร่าโซเฟียถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ และกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว 
ที่สำคัญและยอดนิยมของประเทศตุรกี ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมากมาย