ทัวร์องค์กร

TKA.DE GROUP

20-22 SEP 2020

TKA.DE GROUP จัดกรุ๊ปท่องเที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน

- นอนบน 101 GREEN TEA VIEW วิวไร่ชาสุดอลังการ 

- เที่ยวพระธาตุดอยตุง สัมผัสหมอกหน้าฝน 

- เที่ยวไฮไลท์เชียงราย ไหว้พระ 9 วัด เสริมศิริมงคล