รับจัดกรุ๊ปท่องเที่ยว วิถีใหม่ สไตล์คุณ

รับจัดกรุ๊ปท่องเที่ยว วิถีใหม่ สไตล์คุณ

รหัสโปรแกรมทัวร์ : BST-FIT

จำนวนวัน

1 วัน 0 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

10 คน

ท่องเที่ยว

ไทย

ช่วงเดือน

พ.ค. - ธ.ค. 65

จำนวนพีเรียด

0

เดินทางโดย

รถตู้

อธิบาย

ท่องเที่ยว วิถีใหม่ ในสไตล์คุณ SoCial Distance บอนด์สตรีททัวร์ ...มากกว่าการท่องเที่ยวที่แตกต่าง

รายละเอียดโปรแกรม

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ

รูปภาพ