ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ : กรุงเทพ-อเมริกา

ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ : กรุงเทพ-อเมริกา

รหัสโปรแกรมทัวร์ : BST-TK00

จำนวนวัน

0 วัน 0 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

10 คน

ท่องเที่ยว

อเมริกา

ช่วงเดือน

พ.ค. - มี.ค. 65

จำนวนพีเรียด

0

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

รวมโปร...สุดคุ้ม!! ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ : กรุงเทพ-อเมริกา

รายละเอียดโปรแกรม

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ

รูปภาพ