Pic กรุงเทพ

Cooking like a K-Food Chef 1 วัน 0 คืน

รหัสทัวร์ : KOREA-01
ช่วงวันที่เดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 2564

เริ่มต้น 969.-

Pic กรุงเทพ

Dancing like a K-Pop Star 1 วัน 0 คืน

รหัสทัวร์ : KOREA-02
ช่วงวันที่เดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 2564

เริ่มต้น 1,179.-

Pic กรุงเทพ

Glittering like a K-Series Star 1 วัน 0 คืน

รหัสทัวร์ : KOREA-03
ช่วงวันที่เดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 2564

เริ่มต้น 1,289.-

Pic กรุงเทพ

ดินเนอร์หรู "ล่องเรือเมอริเดียน ครูซส์" 1 วัน 0 คืน

รหัสทัวร์ : BST-MCPK
ช่วงวันที่เดินทาง : กรกฎาคม - พฤษภาคม 2565

เริ่มต้น 499.-