Pic เชียงใหม่

เชียงใหม่ ลำปาง แม่แตง อ่างขาง พระใหญ่ไดบุตสึ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CMFD04
ช่วงวันที่เดินทาง : ธันวาคม 64 - กุมภาพันธ์ 65

เริ่มต้น 5,999.-

Pic เชียงใหม่

สุโก้ย ฮานะ เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CMFD02
ช่วงวันที่เดินทาง : ธันวาคม 64 - มกราคม 65

เริ่มต้น 7,900.-

Pic เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : MSFD04
ช่วงวันที่เดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565

เริ่มต้น 8,555.-

Pic เชียงใหม่, เชียงราย

เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง ดอยช้าง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CRMFD2
ช่วงวันที่เดินทาง : ธันวาคม 64 - กุมภาพันธ์ 65

เริ่มต้น 6,990.-

Pic เชียงใหม่

สวรรค์บนดิน ที่กิ่วแม่ปาน 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : BST-CMVN01
ช่วงวันที่เดินทาง : ธันวาคม 64 - กุมภาพันธ์ 65

เริ่มต้น 3,999.-

Pic เชียงใหม่

เชียงใหม่ สไตล์ญี่ปุ่น 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CMVN01
ช่วงวันที่เดินทาง : ธันวาคม 64 - กุมภาพันธ์ 65

เริ่มต้น 3,999.-

Pic เชียงใหม่

ตามหาSakura เชียงใหม่ ลำปาง ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน ขุนช่างเคียน 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CMVN02
ช่วงวันที่เดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565

เริ่มต้น 4,888.-

Pic เชียงใหม่

เชียงใหม่ ลำปาง ซากุระเมืองไทย ขุนช่างเคี่ยน 3 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ : CMBS04
ช่วงวันที่เดินทาง : มกราคม 2565

เริ่มต้น 2,999.-

Pic เชียงใหม่, เชียงราย

เชียงราย เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CRMFD3
ช่วงวันที่เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2565

เริ่มต้น 6,998.-