Pic เอเชีย, จีน

Charming Season จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู อุทยานปี้ผิงโกว นั่งรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CMU102
ช่วงวันที่เดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 23,888.-

Pic เอเชีย, จีน

สูงแค่ไหนก็จะไป! ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CDR81
ช่วงวันที่เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2567

เริ่มต้น 21,888.-

Pic เอเชีย, จีน

Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CVZ78
ช่วงวันที่เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 14,888.-

Pic เอเชีย, จีน

ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CVZ777
ช่วงวันที่เดินทาง : มิถุนายน - สิงหาคม 2567

เริ่มต้น 13,888.-

Pic เอเชีย, จีน

ยิ่งสูงยิ่งหนาว คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CMU93
ช่วงวันที่เดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 16,888.-

Pic เอเชีย, จีน

SHANGHAI Nice To Meet You เซี่ยงไฮ้ หางโจว 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CCA86
ช่วงวันที่เดินทาง : มิถุนายน - กรกฎาคม 2567

เริ่มต้น 21,888.-

Pic เอเชีย, จีน

ถ้าเธอมีเขา.. คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : C8L82
ช่วงวันที่เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2567

เริ่มต้น 18,888.-

Pic เอเชีย, จีน

มหานคร เซี่ยงไฮ้ หางโจว 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CFM69
ช่วงวันที่เดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2567

เริ่มต้น 16,888.-

Pic เอเชีย, จีน

Big Heaven จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CSL83
ช่วงวันที่เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2567

เริ่มต้น 17,888.-