Pic เอเชีย, จีน

เที่ยว 2 มณฑล อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CFD39
ช่วงวันที่เดินทาง : ธันวาคม 66 - มีนาคม 67

เริ่มต้น 15,888.-

Pic เอเชีย, จีน

เฉิงตู ง้อไบ๊ ล่องเรือชมพระแกะสลักหลวงพ่อโตเล่อซาน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CMU59
ช่วงวันที่เดินทาง : มีนาคม 2567

เริ่มต้น 15,888.-

Pic เอเชีย, จีน

อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CFD50
ช่วงวันที่เดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567

เริ่มต้น 14,888.-

Pic เอเชีย, จีน

จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CFD25
ช่วงวันที่เดินทาง : ตุลาคม 66 - มีนาคม 67

เริ่มต้น 15,888.-

Pic เอเชีย, จีน

Great Impression 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CCA51
ช่วงวันที่เดินทาง : มีนาคม 2567

เริ่มต้น 24,888.-

Pic เอเชีย, จีน

คิงหมุน... คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CFD24
ช่วงวันที่เดินทาง : พฤศจิกายน 66 - มีนาคม 67

เริ่มต้น 14,888.-

Pic เอเชีย, จีน

สงกรานต์ เซี่ยงไฮ้ หางโจว 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CFM60
ช่วงวันที่เดินทาง : เมษายน 2567

เริ่มต้น 25,888.-

Pic เอเชีย, จีน

Miracle China 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CCA52
ช่วงวันที่เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2567

เริ่มต้น 19,888.-

Pic เอเชีย, จีน

Miracle China จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CMU54
ช่วงวันที่เดินทาง : เมษายน 2567

เริ่มต้น 26,888.-