Pic เอเชีย, จีน

มหานครเซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CFM28
ช่วงวันที่เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2566

เริ่มต้น 16,888.-

Pic จีน

Wonder จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CFD03
ช่วงวันที่เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2566

เริ่มต้น 12,888.-

Pic เอเชีย, จีน

MAGNIFICENT จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CFD26
ช่วงวันที่เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566

เริ่มต้น 12,888.-

Pic เอเชีย, จีน

จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CFD25
ช่วงวันที่เดินทาง : ตุลาคม 66 - มีนาคม 67

เริ่มต้น 15,888.-

Pic เอเชีย, จีน

Horizon คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CKY12
ช่วงวันที่เดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2566

เริ่มต้น 22,888.-

Pic เอเชีย, จีน

คิงหมุน... คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CFD24
ช่วงวันที่เดินทาง : พฤศจิกายน 66 - มีนาคม 67

เริ่มต้น 14,888.-

Pic เอเชีย, จีน

Wonderful คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CKY27
ช่วงวันที่เดินทาง : ตุลาคม 2566

เริ่มต้น 22,888.-

Pic เอเชีย, จีน

Follow Your Dream YADING 8 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ : CKY13
ช่วงวันที่เดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2566

เริ่มต้น 35,888.-

Pic จีน

อลังการ 2 มหานคร Shanghai Beijin 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CCA18
ช่วงวันที่เดินทาง : ตุลาคม 2566

เริ่มต้น 29,888.-